การบริหารจัดการในชั้นเรียน ศตวรรษที่21

การบริหารจัดการในชั้นเรียน 
การบริหารจัดการในชั้นเรียน เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและด้านภาษามากขึ้น เน้นบรรยากาศในชั้นเรียน คือ การให้อิสระทางความคิดของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้คิดและได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างเต็มที่และพัฒนาคนให้สมดุลทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจและสังคม  โดยจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จัดในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อสนองความต้องการ  ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s